ARBITRAGE

Geschillenbeslechting en arbitrage

Intui is gespecialiseerd in de behandeling van diverse vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillen.

Geschillen vormen een belangrijk onderdeel van onze praktijk. Wij hebben een ruime ervaring in de behandeling van de meest uiteenlopende vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillen. De bepaling van een effectieve en efficiënte strategie is daarbij cruciaal. Wij vertrekken van een analyse van de risico’s en belangen van onze cliënten in een conflictsituatie, leggen samen de te bereiken doelstellingen vast en bepalen de meest aangewezen middelen om deze doelstellingen te bereiken.

Indien een minnelijke regeling mogelijk en wenselijk is, geniet deze steeds onze voorkeur. In dat geval staan wij onze cliënten bij in de dossieropbouw, het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van een dading.

Soms is een procedure onvermijdelijk of het gevolg van een bewuste keuze. In dat geval kan u rekenen op ons ervaren team van procedureadvocaten. Wij zijn zeer vertrouwd met alle materiële en procedurele aspecten die verband houden met geschillen, en bepalen in functie daarvan de meest adequate strategie, om het best mogelijke eindresultaat te bekomen. Wij behandelen geschillen voor de gewone rechtbanken, en treden ook op als arbiter of als advocaat van een partij in arbitrageprocedures (o.m. Cepina, ICC, Cedires, ad hoc arbitrages).

Wij worden ook regelmatig geraadpleegd in internationale geschillen waarin Belgisch recht van toepassing is. Wij leveren op vraag van buitenlandse rechtbanken of advocaten affidavits, expert opinions en adviezen af over de toepassing van het Belgisch recht.

Wij helpen u met

Expert opinions voor buitenlandse rechtbanken
Analyse risico's van een conflictsituatie
Behandeling van geschillen voor de rechtbank
Ontbinding en vereffening van vennootschappen
Optreden als arbiter of als advocaat van een partij in arbitrageprocedures
Internationale geschillen met Belgische component
Strategiebepaling voor vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillen.

Maak een afspraak om uw vragen te bespreken