HANDELSRECHT

Handelsrecht, distributieovereenkomsten en handelstussenpersonen

Handelsrecht is complex. Maar zelfs met de meest complexe aspecten heeft intui ervaring.

Intui adviseert ondernemers bij de redactie van al hun commerciële overeenkomsten, en van distributieovereenkomsten in het bijzonder. Wij beschikken over een bijzondere expertise inzake de problematiek van (oneerlijke) concurrentie. Wij treden ook op in geschillen met betrekking tot al deze materies, en voeren procedures zowel voor de gewone rechtbanken als in het kader van arbitrage.

Wij helpen u met

Redactie van handelsovereenkomsten (verkoop, huur, aanneming, licentieovereenkomsten, factoring)
Distributieovereenkomsten (handelsagentuur, bank- en verzekeringsagentuur, concessie, franchising, …)
Behandeling van commerciële geschillen
Handelspraktijken
Mededingingsrecht
Intellectuele eigendomsrechten

Maak een afspraak om uw vragen te bespreken