INSOLVENTIERECHT

Ondernemingen in moeilijkheden – insolventierecht

Heeft uw onderneming of vereniging financiële moeilijkheden? Vraag raad aan intui.

Intui staat ondernemingen bij wanneer ze in financiële moeilijkheden verkeren, en adviseert hen over de meest adequate oplossing (gerechtelijke reorganisatie, vereffening, faillissement). Wij behartigen ook de belangen van schuldeisers in dergelijke situaties, met het oog op het recuperen van hun vordering. Wij staan hen bij in het instellen van aansprakelijkheidsvorderingen, in het bijzonder tegen oprichters en bestuurders van vennootschappen.

Wij helpen u met

Begeleiding en reorganisatie van ondernemingen in moeilijkheden
Begeleiding van faillissement
Vereffening van vennootschappen
Kredietgeschillen
Beslag, zekerheden , voorrechten en hypotheken en gedwongen uitvoering
Aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders

Maak een afspraak om uw vragen te bespreken