INVORDERINGEN

Invorderingen, zekerheidsrechten en beslag

Wij behandelen diverse aspecten van het zekerheidsrecht.

Intui staat haar cliënten bij inzake de invordering van schulden. U kan op ons rekenen voor de efficiënte uitvoering van gerechtelijke veroordelingen of verbintenissen opgenomen in een notariële akte.

Op het vlak van invorderingen hebben wij ervaring in verschillende domeinen. Denk bijvoorbeeld aan leningsovereenkomsten, borgstellingen, hypothecair krediet, pandverzilvering, leningsovereenkomsten, enz.

Wij helpen u met

Invordering onbetaalde facturen
Leningsovereenkomsten
Consumentenkrediet
Hypothecair krediet
Borgstellingen
Voorrechten en zekerheden
Bewarend en uitvoerend beslag
Pandverzilvering
Uitstel van betaling

Maak een afspraak om uw vragen te bespreken