VERENIGINGSRECHT

Verenigings- en non profitrecht

Vragen omtrent verenigingen en andere non-profit organisaties? Intui weet raad!

Wij adviseren verenigingen en andere non- en social-profit entiteiten (waaronder VZW’s, stichtingen, IVZW’s, beroepsverenigingen en VSO’s) aangaande diverse aspecten van hun werking.

U kunt bij ons terecht met vragen omtrent de oprichtingsformaliteiten, de omvorming naar een handelsvennootschap met sociaal oogmerk, fiscale statuten, subsidies en veel meer.

Onze experts zijn steeds op de hoogte van alle nieuwigheden op het vlak van verenigingsrecht en non-profitrecht. Aarzel dus niet om contact op te nemen.

Wij helpen u met

Oprichting van VZW’s, stichtingen en andere non-profitentiteiten
Omvorming VZW naar handelsvennootschappen met sociaal oogmerk
Samenwerkingsverbanden tussen non-profitentiteiten
Herstructureringen, fusies en splitsingen
Advies aangaande fiscaal statuut, subsidies, erkenningen en vergunningen
Advies omtrent de mogelijkheden van commerciële activiteiten
Corporate governance en bestuursaansprakelijkheid

Maak een afspraak om uw vragen te bespreken