VENNOOTSCHAPSRECHT

Publicaties & Voordrachten

Wij dragen zorg voor onze nauwe banden met de academische wereld en wij delen graag onze kennis. We investeren in onderzoek en lesopdrachten, we schrijven en publiceren en houden voordrachten en seminaries.

Maak een afspraak om uw vragen te bespreken