Coralie Mattelaer, counsel

Na een kandidaturencyclus in de rechten aan de F.U.N.D.P. te Namen en een laatste licentiejaar rechten aan de Hümboldt Universität te Berlijn, studeerde Coralie in 2006 af aan de K.U. Leuven als licentiate in de rechten.

Zij startte datzelfde jaar haar stage als advocaat aan de Luikse Balie. Aansluitend vervoegde zij het zakenkantoor Matray, Matray & Hallet aan de Franstalige Brusselse Balie. Daar bekwaamde zij zich verder in alle deelgebieden van het handelsrecht, met de nadruk op algemene (internationale) handelsgeschillen.

In 2010 stapte Coralie over naar het kantoor Curia. Daar legde zij zich voornamelijk toe op arbitrage en gerechtelijke geschillenbeslechting inzake handelsrecht, vennootschaps- en verenigingsrecht. Zij stond in 2013 mee aan de wieg van intui, waar zij zich, naast voormelde materies, tevens toelegt op M&A en real estate transacties en –geschillen.

Coralie is perfect tweetalig (Nederlands-Frans) en spreekt en schrijft vloeiend Engels en Duits. Haar meertaligheid is voor onze cliënten uiteraard een enorme troef bij het onderhandelen van transacties evenals in het kader van litigedossiers.