Geert Bellis, juridisch medewerker

Contactgegevens

Geert Bellis behaalde een diploma rechtspraktijk aan de KHLeuven. Hij ondersteunt het advocatenteam met juridische opzoekingen en doet voorbereidend werk bij invorderingsdossiers en corporate housekeeping. Daarnaast coördineert hij de kennisdeling en het knowledge management, en beheert hij de juridische bibliotheek van het kantoor. Hij biedt tevens assistentie bij de voorbereiding van seminaries en publicaties.